The universe of the white grub IV

Op 3 rode doeken zijn de hoofdsteden van de landen van de wereld gelocaliseerd door zwarte piramides aan te brengen. Met chirurgische precisie werden de geografische coördinaten op de doeken aangeduid ( links Amerika , midden Europa en Afrika , rechts Azië en Oceanië). De 195 zwarte vlakjes/landen worden door witte verfsporen lukraak met elkaar verbonden. Het kluwen van verfsporen is afkomstig van in witte acryl ondergedompelde lijkenmaden die sierlijk over het canvas kropen en door hun onnavolgbare peristaltische bewegingen verbazingwekkende composities creëerden. De kruipende maden worden aldus een levend penseel en ondernemen een queeste op het doek. De witte lijkmade is een universeel metafoor : de dood is voor iedereen hetzelfde , we eindigen allemaal op dezelfde manier , ongeacht huidskleur , ras , religie , filosofische opvatting , rijk of arm , jong of oud ,&hellip Deze diversiteit geeft Godal weer in de kleuren van het spectrum die samengevoegd de kleur wit vormen. Aldus wordt de witte lijkmade een krachtig symbool voor een artistieke oproep tot onderlinge verdraagzaamheid waartoe kunstenaars moeten bijdragen. Het verbluffende kunstwerk is een oproep tot engagement vanuit de kunstwereld om de maatschappij te verbeteren en te veranderen. Godal roept op tot een wereldwijde artistieke revolutie. Tabula rasa ! Weg met racisten en fascisten ! Dit werk is een mokerdreun in de smoel van enggeestige moraalridders en behoudsgezinde angsthazen. Het verwijst naar de universele mens , levend volgens een universeel samenlevingsmodel waarin geen plaats mogelijk is voor racisme , onverdraagzaamheid , armoede en honger , waarin iedereen gelijkwaardig is en geen onrecht meer bestaat , geen gapende kloof meer tussen rijk en arm en geen religieus fundamentalisme. Uiteindelijk ondergaan de maden een metamorfose : deze worden vliegen , symbool voor nieuw leven , verandering , nieuw bestaan. Een nieuwe wereld , een symbiose tot de perfecte kleur. De realisatie van de ultieme trip. This must be heaven ! The universe of the white grub is een navigatiekaart waarbij de lijkenmaden op zoek gaan naar een andere , betere wereld , een nieuw Darwiaans universum. Ask the white grub ! Follow Gerard Godal ! Follow me ! Streef mee naar een betere samenleving met een volmaakte kleurenharmonie. Trek mee ten strijde met de immense kracht van de rechtvaardigheid als ultiem kompas en het kleurenpalet als messcherp vreedzaam wapen. Klim op de berg. Voed je geest. Voed je hart. Voed je hoofd met de grote zomer van de liefde zonder dood.