The ultimate trip

” Het is moeilijk iets beters dan ´ An der schönen blaue Donau ´ te vinden als je de gratie en schoonheid van bewegingen wil benadrukken.” ( Stanley Kubrick)

Op de tonen van de intro van Richard Strauss´ fenomenale symfonisch gedicht ´ Also sprach Zarathustra´ kruipen langzaam gekleurde maden over rottend vlees. Als alle spectrumkleuren vertegenwoordigd zijn , bewegen de maden sierlijk verder op de muziek van ´An der schönen blaue Donau´( een Weense wals uit 1867 van Johann Strauss jr). Op het einde hoor je ´ Alle Menschen werden Brüder ´ , het slotkoor uit de 9de symfonie van Beethoven ( 1823) , terwijl een wriemelende massa witte maden te zien is.
´ Alle Menschen werden Brüder ´ is gebaseerd op de tekst ´ Ode an die Freude ´ van de Duitse dichter Schiller en het werd in 1985 uitgekozen als officieel volkslied van de Europese Unie. De hymne van Beethoven is een oproep aan alle mensen om zich samen vreugdevol te verenigen. In een tijd van toenemend racisme en het voortbestaan van extreem-rechts is de hymne een oproep tot begrip en verzoening tussen de volkeren.
Godal filosofeert in deze video over leven en dood. Hij wil meedelen dat we allemaal , ongeacht kleur , ras , religie , filosofie of opvatting , eindigen op dezelfde manier. Wat er na de dood nog is ; dat is een religieuze kwestie. We moeten daar ook niet onmiddellijk van wakker liggen , het gaat erom wat we in dit leven doen , hoe we als mens zijn en hoe we met mekaar hic et nunc omgaan en samen-leven. Leven en laten leven , en helpen leven ! De kleuren van het spectrum zijn voor Godal metafoor voor de oproep tot engagement vanuit de kunstwereld. Kunst en kunstenaars moeten trachten de maatschappij te veranderen en te verbeteren. Een kunstenaar is een artistieke warrior. Een kunstenaar is ook een filosoof , die nadenkt over de dingen des levens , dus ook over de dood.
De Duitse componist Richard Strauss componeerde in 1896 ´ Also sprach Zarathustra´. Hij baseerde zich op het in 1885 geschreven gelijknamige boek van Friedrich Nietzsche , een Duits invloedrijk filosoof uit de 19de eeuw. ” We zijn op weg als mens dat te worden wat we bedoeld zijn te worden ( de als het ware ´ goddelijke ´ übermensch ) , maar we zijn er nog lang niet ” , legt Nietzsche uit in dat boek. Deze uitspraken werden later door Hitler en nazi-Duitsland misbruikt om hun streven naar het arische ras te vergoelijken. Het boek van Nietzsche bevat pöetische beschouwingen met weldoordachte aforismen die iedereen aan het denken kunnen zetten.
Zarathustra was een profeet van de goede God in het oude Perzische Rijk. In de opvattingen van deze godsdienst is het de opdracht van de mens om te strijden tegen de machten van het kwade en het doel is het goede te realiseren in de wereld.
Met de titel van zijn visueel aforisme en de bijhorende muziekkeuze ( Richard en Johann Strauss) verwijst Godal naar de film ´ A space odyssey ´ van Stanley Kubrick. Deze film is een denkoefening over evolutie waarin de regisseur suggereert dat de mensheid misschien gaat verdwijnen of zal opgaan in een andere dimensie.
De slotmuziek in Godals clip ,Beethovens 9de symfonie , is leitmotiv in een andere film van Kubrick , ´ A clockwork orange ´ , en in deze film wordt onderzocht hoe mensen kunnen worden aangespoord om hogere waarden na te streven en dat was ook de betrachting van Beethoven met zijn muziek : hij wilde de mensen via zijn muziek optillen tot de waarden van de Franse Revolutie. Ook Nietsche schreef daarover en ook Godal wil een inspiratiebron zijn voor een betere wereld vol schoonheid