I've got an idea

IDEE IS KUNSTWERK
Gerard Godal maakt het ultieme kunstwerk

Hij verheft een idee tot kunstwerk en neemt voortaan zijn toevlucht tot het oer-medium tekst om zijn artistieke ideeën uit te voeren. In plaats van het kunstwerk effectief te realiseren, wordt het uitvoerig beschreven, in een enveloppe gestopt en daarna onder deurwaarderstoezicht verzegeld met zijn lakstempel. Daarbij gebruikt hij het motto van Jan Van Eyck ‘Als ich can’, wat zoveel betekent als ‘zo goed als ik kan, naar best vermogen’.

Proces-verbaal van vaststelling door deurwaarder

   

Idee is kunst
Op de beschreven vellen papier en enveloppen past Godal zijn ondertussen bekende schilderprocedé toe: in acryl gedoopte levende maden – metafoor voor zijn oproep tot een meer verdraagzame samenleving – kruipen als levende penselen over de documenten en laten hun unieke peristaltische verfsporen achter. Elke omslag is dus een kunstwerk op zich. Maar het echte kunstwerk is de beschreven idee die in de enveloppe zit.

Het perfecte kunstwerk
Met dit concept betreedt Godal het domein van de filosofie. De idee is immers altijd platonisch perfect. Zodra de kunstenaar aan de uitvoering begint, steken onvolkomenheden en imperfecties de kop op. Als de idee ‘an sich’ een kunstwerk kan zijn, blijft de perfectionist-kunstenaar onvermijdelijk met fundamentele vragen zitten. Moet de idee effectief vorm krijgen? Moet het kunstwerk gerealiseerd worden? Of is het de ultieme bedoeling dat de enveloppe niet wordt opengemaakt, zodat de idee van de kunstenaar ongeschonden blijft?

Kunst van de idee
Gerard Godal raakt met dit project de kern, de ziel van de kunst. Hij stelt zichzelf en ons een aantal fundamentele vragen. Hoe verhouden zich idee en kunst? Wat is onze idee van kunst? En dan, onvermijdelijk: wat is kunst? Godal weet een ding zeker: kunst moet bijdragen tot een betere wereld en een andere maatschappij. Schoonheid zit van binnen. Schone kunst is sociaal bewogen kunst. Voor die kunst- en maatschappijvisie wil hij vechten. Godal noemt zich niet voor niets een ‘artistic warrior’. In zijn laatste project zit Schoonheid ook letterlijk van binnen, in de enveloppe. Het esthetische is het artistieke omhulsel, de verpakking, het lichaam van de ethische opvatting, de ziel, van de kunstenaar: de ultieme idee over kunst.

Bescherming met deurwaarder
Elke enveloppe bevat de omschrijving van een idee en krijgt een certificaat mee om de authenticiteit ervan te bevestigen. Een deurwaarder heeft vastgesteld dat het telkens om een origineel concept van Gerard Godal gaat. Om de intellectuele eigendom van de idee te
beschermen wordt bijkomend een contract opgesteld dat zowel kunstenaar als koper de nodige bescherming en duidelijkheid biedt. De beschreven kunstwerken mogen een eigen leven gaan leiden, op voorwaarde dat vermeld wordt dat het om ideeën van Godal gaat.